Onderzocht: invloed gemeentelijke zorginkoop op cliënttevredenheid jeugdigen

Op dinsdag 29 oktober heeft onze afstudeerder Dirk Koehorst met goed gevolg zijn masterthesis verdedigd aan de Universiteit Twente. Hiermee behaalde hij zowel een Mastertitel in zowel Public Administration als Health Sciences.

In de thesis is onderzocht of – en hoe – verschillende factoren van invloed zijn op de cliënttevredenheid van jongeren die jeugdhulp ontvangen. Dirk heeft middels explorerend onderzoek bekeken hoe aspecten uit de modellen van opdrachtgeverschap zich vertalen naar de cliënttevredenheid. Waar meer data noodzakelijk is om causale effecten vast te stellen, lijken veel ‘commissioning aspects’ indirect (via de zorgaanbieder) door te werken in de mate van tevredenheid die de jeugdige cliënt ervaart. Ook kwam naar voren dat cliënten tevredener zijn wanneer zij in een kleinere gemeente wonen, of wanneer de cliënt jonger is.

Dirk, ook via deze weg willen we je nogmaals feliciteren met je behaalde diploma’s. Chapeau!