Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

PPRC heeft ook dit jaar de Monitor gemeentelijke zorginkoop, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, verzorgd. De Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 is aangeboden aan de Tweede Kamer en daarmee vanaf heden openbaar. De Monitor is hier te lezen, en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Een veelvoud van inkoopaspecten staat centraal in de analyses van de inkooptrajecten die dienen om per 1-1-2020 jeugdhulp en wmo-zorg te kunnen garanderen in de Nederlandse gemeentes. Hierdoor biedt de Monitor een totaaloverzicht van de 355 Nederlandse gemeenten. Trends en ontwikkelingen over de jaren heen zijn uitgebreid in kaart gebracht.

Naast deze uitgebreide analyses zoomt de Monitor in op de expliciete aanwezigheid van transformatie- en kwaliteitsvoorwaarden in de inkooptrajecten in het sociaal domein. De Monitor biedt een overzicht van de manier waarop kwaliteitseisen zijn opgenomen in de selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Ook staan de onderzoekers stil bij het opnemen van transformatieplannen als input of voorwaarde van de inkoop.