Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

observe-3539810_960_720

Ook dit jaar verzorgt PPRC B.V., in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019.

Wederom zal een veelvoud van inkoopaspecten centraal staan in de analyses van de inkooptrajecten die dienen om per 1-1-2019 jeugdhulp en wmo-zorg te kunnen garanderen in de Nederlandse gemeentes. Hierdoor biedt de Monitor een totaaloverzicht van de 355 Nederlandse gemeenten.

Naast deze uitgebreide analyse zal de Monitor inzoomen op de expliciete aanwezigheid van transformatie en kwaliteitsvoorwaarden in de inkooptrajecten in het sociaal domein. Een overzicht zal worden geboden van de manier waarop kwaliteitseisen opgenomen zijn in de selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Ook wordt stilgestaan bij het opnemen van transformatieplannen als input of voorwaarde van de inkoop.

Op het moment is PPRC hard aan het werk om het rapport van de Monitor op te stellen. Please stay tuned!