Madelon Wind MSc

Madelon Wind is onderzoeker en adviseur bij PPRC BV. Daarnaast is Madelon promovendus op het gebied van het opbouwen en onderhouden van inkoper/verkoper-relaties rondom contractering. Madelon is betrokken bij verscheidende opdrachten van PPRC BV, zoals het onderzoek voor de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018. Tevens is ze werkzaam buiten het Sociaal Domein. Lezingen en kennisdeling, onderzoeksopdrachten op het gebied van economische en juridische aspecten van publieke inkoop in brede zin en internationaal onderzoek rondom publieke inkoop en aanbesteding behoren ook tot haar portfolio.

Madelon studeerde Business Administration aan de Universiteit Twente, respectievelijk met de specialisaties Change Management and Leadership (Bachelor en Master) en Finance (Master). Haar Mastertitel behaalde ze Cum Laude met een onderzoek naar de manieren waarop leiderschap in netwerken effectief kan worden vormgegeven, zowel in de publieke als private sector. Tijdens haar afstudeerperiode heeft Madelon praktijkervaring opgedaan op het gebied van advies over samenwerkings- en beleidsvraagstukken.