Masterclass ‘Maatschappelijke waarde in competitieve procedures’

uu_eo_beeld_aspecten_gunningsmethodieken_banner_1

Een oude kazerne verkopen met de voorwaarde om een gedeelte daarvan tot huisvesting voor vluchtelingen te verbouwen? Alleen die reders op de Amsterdamse of Utrechtse grachten toelaten die innoverende ideeën hebben om de grachten op duurzame wijze te benutten? Zonnepalen op het dak of slimme ICT systemen om de toeristenstromen op een zodanige wijze te kunnen beheren dat de bewoners van de stad daarvan het minste last van hebben? Sociale ondernemingen die koekjes produceren door mensen met een beperking voorkeur geven bij de inkoop van catering voor een gemeente? Of simpelweg ondernemingen vragen om nieuwe – nog slimmere manieren – te bedenken om in de toekomst tegen dezelfde (of zelfs mindere) kosten de dijken tegen de stijgende waterspiegel te kunnen blijven verdedigen? Op slimme wijze in havens onbenutte delen ‘water’ in tijdelijke erfpacht aan projectontwikkelaars geven om sociale huizen te (laten) bouwen?

Voor de niet jurist gaat het hier om vergelijkbare situaties waarbij de overheid maatschappelijke relevante voorwaarden wil verbinden aan de uitvoering door een derde. Juridisch gaat het hier wel om verschillende situaties (contract sluiten voor het inkopen dan wel verkopen van iets, het bezwaren van een recht of de verlening van een vergunning) die ook onder verschillende regelgeving vallen.

Naast de vraag of het juridisch toelaatbaar is om in bovengenoemde voorbeelden voorwaarden te verbinden; of de vraag of het überhaupt mogelijk is om voorwaarden en een prijs als competitieve criteria voor de verdeling van vergunningen (in het geval van de reders op de grachten) te verbinden, is het ook tot slot de vraag op basis waarvan de overheid dient de binnengekomen offertes te vergelijken en daaruit de beste oplossing(en) te kiezen.

Zelfs bij aanbestedingen waar de meeste ervaring aanwezig is om deze ‘metingen’ te verrichten, schiet de regelgeving tekort. Bij de andere vraagstukken die niet door het aanbestedingsrecht worden beheerst (verkopen van overheidseigendom, competitieve verdeling van schaarse vergunningen, bezwaren van rechten) worden zelfs geen juridische eisen gesteld aan de beslissing hoe de ‘winnaar(s)’ te bepalen. Maar hoe weet de overheid dan (en de betrokken derden) dat er daadwerkelijk voor de meest innovatieve, meest duurzame, meest sociale oplossing is gekozen?

In onze masterclass “Maatschappelijke waarde in competitieve procedures” (28 en 29 januari 2019) ligt de focus op de beoordeling van de inschrijvingen. In dat kader staat de vraag centraal wat de beste wijze is om criteria en gewichten te bepalen, per criterium te scoren en welke methode om de verschillende criteria te combineren welke voor- en nadelen heeft.

Voor meer informatie, klik hier.