Juridische expertise

De juridische expertise van het PPRC heeft een stevige basis in de leerstoel Europees en internationaal Aanbestedingsrecht van Prof. mr. Elisabetta Manunza – Faculteit REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) van de Universiteit Utrecht en concentreert zich op economisch publiekrecht in brede zin en aanbestedingsrecht in het bijzonder. Ook kan juridische expertise uit andere rechtsgebieden worden verkregen door samenwerking met de andere onderzoekscentra van de Universiteit Utrecht. Belangrijke juridische expertises betreffen:

Inbesteden en publiek-publiek samenwerken
Gunningsmethodieken
Toepassing van secundaire doelstellingen in aanbestedingen
Maatschappelijk aanbesteden
Contractuele relatie tussen overheid en opdrachtnemers
De uitsluitingsgronden in het aanbestedingsrecht /corruptie
Verdeling van schaarse publieke rechten
Specifieke Europese Unierechtelijke vraagstukken binnen het aanbestedingsrecht