Juridisch Leaflet PPRC: Maatschappelijk Aanbesteden

Untitled-1

Maatschappelijk Aanbesteden krijgt steeds meer aandacht. In augustus 2015 is het Juridisch Leaflet Maatschappelijk Aanbesteden gepubliceerd. Dit sluit aan op de behoefte aan juridische inkadering van dit fenomeen.

In opdracht van het Ministerie van BZK en RVO schreef het Public Procurement Research Centre (www.pprc.eu) een juridisch leaflet over de mogelijkheden rondom een nieuwe trend: ‘Maatschappelijk aanbesteden’. Een maatschappelijke aanbesteding kenmerkt zich door intensieve samenwerking met doelgroepen en maatschappelijke stakeholders vroeg in het aanbestedingstraject, door het wegnemen van knelpunten voor sociale en maatschappelijke partijen om een aanbod te doen en mee te dingen en door een focus op maatschappelijke resultaten (outcome) in plaats van uitsluitend op te leveren producten (output). In dit leaflet worden onder meer veertien technieken beschreven, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, om bij een aanbesteding binnen de juridische grenzen zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren. Het leaflet is een uitgave van het Ministerie van BZK en RVO.

Klik hier voor het lezen van het leaflet.