Ir. Niels Uenk

Uenk

Niels Uenk is onderzoeker en adviseur bij het PPRC. Niels Uenk studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde zijn Master in de richting inkoop, logistiek en operations research. Na vijf jaar ervaring als internationale supply chain consultant bij ORTEC begon Niels in 2013 als onderzoeker en adviseur op het gebied van publieke inkoop, aanbesteding en opdrachtgeverschap bij het PPRC.

Niels bevindt zich in de afrondende fase van zijn promotieonderzoek naar de gemeentelijke inkoop Wmo-diensten. Tussen 2014 en 2018 onderzocht hij hoe gemeenten hun rol als opdrachtgever in het sociaal domein invullen. In het longitudinale onderzoek bracht hij in kaart hoe gemeenten jaar op jaar invulling geven aan modellen van opdrachtgeverschap, inkoopprocedures, gemeentelijke inkoopsamenwerking, relationele en competitie-aspecten van inkoopprocedures, de bekostigingsvormen van zorg, en de trends en ontwikkelingen in al deze aspecten.

Niels Uenk werkte voor deel-onderzoeken onder andere samen met het Centraal Plan Bureau en I&O Research. Hij schreef in recente jaren meer dan 30 artikelen in populaire vaktijdschriften, 5 onderzoeksrapporten, en publiceerde diverse wetenschappelijke artikelen op congressen en in wetenschappelijke journals. Zie publicaties.

Tevens begeleidt Niels gemeenten die bij de inkoop van sociale diensten op zoek zijn naar vernieuwing, en geeft hij frequent lezingen en trainingen over inkoop in het sociaal domein. Niels is hoofddocent van de NEVI-training inkoop in het sociaal domein voor gemeenten. Niels was projectleider en hoofdonderzoeker voor onderzoeksprojecten voor het Centraal Plan Bureau, de Transitiecommissie Sociaal Domein, de Inspectie SZW, PIANOo en het ministerie VWS.

Niels is tevens penningmeester van IPSERA de internationale vereniging voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van inkoopmanagement.

Niels Uenk