Inkoopmanagement in de Publieke Sector

De Nederlandse centrale overheid, decentrale overheden en publiekrechtelijke instellingen kopen jaarlijks voor zo’n € 73 miljard aan goederen, diensten en werken in. Het is van groot belang dat overheidsinkopers met dit geld zo veel mogelijk maatschappelijke waarde genereren. Hierbij gaat het enerzijds om de primaire doelstelling: een hoge kwaliteit van goederen, diensten en werken verwerven tegen een scherpe prijs. Anderzijds kan deze overheidsinkoop als hefboom fungeren voor het behalen van sociale doelstellingen (zoals het stimuleren van werkgelegenheid via Social Return), voor het stimuleren van innovatie, en voor het realiseren van een meer duurzame en eerlijke wereld (bijv. maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair inkopen). Al deze doelstellingen moeten ook op een rechtmatige wijze worden gerealiseerd, waarbij Europese en nationale regels in acht worden genomen. Het vakgebied van inkoopmanagement in de publieke sector houdt zich bezig met alle economische, wiskundige en besliskundige aspecten van het inkopen en aanbesteden in de publieke sector – die aspecten die nodig zijn de genoemde doelstellingen effectief te realiseren. Op deze aspecten ligt ook het hart van de expertise van PPRC BV.

De expertise op het gebied van inkoopmanagement in de publieke sector van PPRC BV heeft een stevige basis in de leerstoel “Besliskunde en Inkoopmanagement” van Prof. dr. Jan Telgen – tussen 1987 en 2018 hoogleraar inkoopmanagement in de publieke sector aan de Universiteit Twente. De kennis en ervaring van PPRC BV komt tot zijn recht in zowel academische en praktische onderzoeksopdrachten, in trainingen en opleidingen, en in ontwikkel- en adviesopdrachten. Belangrijke economische expertises van het PPRC BV betreffen:

Gunningsmethodieken
Inkoopsamenwerking
Inkoopvolwassenheidsmodellen
Conditioneel aanbesteden
Strategisch inschrijven
Sociaal domein
Selectiemethoden bij onderhands aanbesteden
Maatschappelijk aanbesteden
Secundaire doelstellingen