Het stimuleren van innovatie door middel van publieke inkoop

image

Dit thema stond centraal in de Master thesis, ‘The availability, utilization and effectiveness of innovation policy instruments, within public procurement’, van onze nieuwe collega Esmee Peters.

Vanaf april 2019 heeft Esmee, in opdracht van PPRC, onderzoek gedaan naar de inkoop van innovatie binnen de publieke sector. Tot dusver behoorde innovatie nog niet tot de core business van PPRC. Met de toevoeging van Esmee aan het PPRC-team is hier echter verandering in gekomen: de combinatie tussen publieke inkoop en innovatie zou veel mogelijkheden bieden voor het stimuleren van secundaire beleidsdoeleinden. Juist deze synergy maakt voor Esmee de combinatie tussen publieke inkoop en innovatie interessant.

Binnen het afstudeeronderzoek staan de instrumenten die publieke inkoop van innovatieve goederen kunnen stimuleren centraal. De instrumenten kunnen regulatief (‘sticks’, zoals wetten), materialistisch (‘carrots’, zoals subsidies) of informatief zijn (‘sermons’, zoals een handboek of een website). Tezamen vormen de instrumenten het, door Esmee ontwikkelde, ‘Public Procurement Innovation Instruments’ raamwerk. Het raamwerk is tot stand gekomen door middel van wetenschappelijke literatuur, casestudies en de overheidswebpagina’s van maar liefst 23 landen. Daarmee bezit het raamwerk een goed fundament voor vervolgonderzoek en ondersteuning van de (publieke) inkooppraktijk.

De instrumenten in het raamwerk zijn tevens onderzocht op basis van gebruik en effectiviteit. Hiertoe is een vragenlijst verspreid onder 24 publieke inkoop-experts uit 24 landen wereldwijd. Regionale verschillen in de inzet van instrumenten blijken aanwezig. Zo wordt in Nederland ingezet op informatiedeling, terwijl de inzet van regulatieve instrumenten niet als effectief wordt ervaren. In het algemeen blijkt de voorkeur voor materialistische en informatieve instrumenten ten opzichte van regulatieve instrumenten om innovatie binnen de publieke inkoop te bevorderen.

De volledige scriptie is hier terug te vinden.