Gemeentelijke inkoop WMO in beeld

Voor het tijdschrift TPC schreef Niels Uenk een artikel over de gemeentelijke inkoop Wmo.

De transitie van Wmo-taken en jeugd- hulp in 2015 naar gemeenten ging gepaard met inhoudelijke doelstel- lingen: zorg op maat rondom de cliënt organiseren, uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt, en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt ook een andere benadering van inkoop en opdrachtgeverschap van gemeenten. Uit een uitgebreide analyse van de Wmo-inkoopdocumenten blijkt echter dat gemeenten 2015 en 2016 veelal nog als overgangsjaren beschouwden. Via dialooggerichte inkoopprocedures werd nog behoudend ingekocht. De eerste lessen van het (inkoop)beleid worden nu zichtbaar, en veel gemeenten hebben ambities om in de komende inkoop- ronde vernieuwing centraal te zetten. Tegelijk is het juridisch kader in beweging, met uitspraken van Centrale Raad van Beroep en een gewijzigde Aan- bestedingswet. Dit drieluik kijkt terug op 2015, analyseert de impact van het nieuwe juridische kader, en kijkt vooruit op 2017 – een jaar met nieuwe uitdagingen voor inkoop in het sociaal domein.

Voor het volledige artikel, klik hier.