Elisabetta Manunza in Staatscourant: ‘Burgerinitiatieven niet buiten de wet’

Staatscourant logo

Alhoewel burgerinitiatieven of andere vrijwilligersorganisaties, als zodanig, niet buiten het bereik van de Europese aanbestedingsregels vallen, kan uit hoofde van dwingende redenen van algemeen belang een inbreuk op de Unierechtelijke vrijheden in een nationale regeling worden gerechtvaardigd.

In een column in de Staatscourant bespreken prof. dr. Elisabetta Manunza (RGL) en prof. dr. Chris Jansen (VU Amsterdam) de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU waar bepaald werd dat een dergelijke inbreuk gerechtvaardigd kan worden wanneer het bijdraagt aan doelstellingen van solidariteit en kostenefficiëntie, ”enerzijds om te verzekeren dat de begroting in evenwicht blijft en anderzijds uit solidariteitsoverwegingen, omdat daarmee een herverdeling plaatsvindt tussen de meest welgestelden en diegenen die gezien hun middelen en gezondheidstoestand bij gebreke van deze solidariteit zonder goede zorg zouden blijven.”, aldus Manunza.

Een wettelijke uitzondering in lijn met het Unierecht zal zich dan wel moeten beperken tot onbetaald werk.

Voor de gehele column, zie SC Online.