Elisabetta Manunza in de Staatscourant en op Aanbestedingscafé.nl over Beter aanbesteden

Elisabetta Manunza Chris Jansen

In een interview op Aanbestedingscafé.nl en een column in de Staatscourant pleiten professor Elisabetta Manunza (UU) en professor Chris Jansen (VU Amsterdam) voor betere – en meer centrale – regulering van de aanbestedingspraktijk.

De Actieagenda Beter aanbesteden zal de problematiek niet direct oplossen omdat, volgens Manunza, ‘’de problemen niet alleen in de toepassing zitten, die zitten ook in beleid en in de wet”. ‘’De bedoelingen zijn goed, maar het traject Beter Aanbesteden blijft hangen in te vage ambities en adviezen’’, aldus Jansen.

Manunza: ‘’Goede toepassing hangt ook samen met heldere en efficiënte regulering. De wijze waarop in Nederland naar het terrein aanbesteden gekeken wordt, is veelzeggend. Zo is er bijvoorbeeld geen specifieke toezichthouder.’’ “De minste ambitie is dat je de centrale regie neemt op het punt van professionalisering, beleidvorming en aansturing”, aldus Jansen.

Voor het hele interview, zie het artikel op Aanbestedingscafé.nl: ‘Hoogleraren: “Inkoop is rocket science geworden”.

Recentelijk schreven Manunza en Jansen ook een column in de Staatscourant over dit thema: ‘Beter Aanbesteden? Niet polderen maar ordenen!’.

Tevens zal dit thema uitgebreid besproken worden tijdens het tweejaarlijkse ‘Groot Aanbestedingscongres’ dat Manunza en Jansen dit jaar organiseren op 11 april te Amsterdam. De titel van het congres luidt: ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’. Aanmelden is nog steeds mogelijk via het aanmeldformulier.