Dr. ir. Niels Uenk

Niels Uenk is onderzoeker en adviseur bij PPRC BV. Niels studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en behaalde zijn Master in de richting inkoop, logistiek en operations research. Na vijf jaar ervaring als internationale supply chain consultant bij ORTEC begon Niels in 2013 als onderzoeker en adviseur op het gebied van publieke inkoop, aanbesteding en opdrachtgeverschap bij PPRC BV.

Niels heeft op 6 september 2019 zijn promotieonderzoek naar de gemeentelijke inkoop van Wmo-diensten met goed gevolg verdedigd aan de Universiteit van Utrecht. Tussen 2014 en 2019 onderzocht hij hoe gemeenten hun rol als opdrachtgever in het sociaal domein invullen. In het longitudinale onderzoek bracht hij in kaart hoe gemeenten jaar op jaar invulling geven aan modellen van opdrachtgeverschap, inkoopprocedures, gemeentelijke inkoopsamenwerking, relationele en competitie-aspecten van inkoopprocedures, de bekostigingsvormen van zorg, en de trends en ontwikkelingen in al deze aspecten.

Niels Uenk werkte voor deelonderzoeken onder andere samen met het Centraal Plan Bureau en I&O Research. Hij schreef in de afgelopen jaren meer dan 35 artikelen in populaire vaktijdschriften, 5 onderzoeksrapporten en publiceerde diverse wetenschappelijke artikelen op congressen en in wetenschappelijke journals. Zie publicaties.

Tevens begeleidt Niels gemeenten die bij de inkoop van sociale diensten op zoek zijn naar vernieuwing en geeft hij frequent lezingen en trainingen over inkoop in het sociaal domein. Ook is Niels hoofddocent van de NEVI-training inkoop in het sociaal domein voor gemeenten. Niels was projectleider en hoofdonderzoeker voor onderzoeksprojecten voor het Centraal Plan Bureau, de Transitiecommissie Sociaal Domein, de Inspectie SZW, PIANOo en het ministerie VWS.

Niels is naast zijn werkzaamheden voor PPRC BV bestuurslid van IPSERA: de internationale vereniging voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van inkoopmanagement.

Niels Uenk