Artikel Niels Uenk bekroond tot ‘best paper on public procurement’ op IPSERA congres

De inzending van PPRC-onderzoeker Niels Uenk, samen met de Finse wetenschapper Dr. Suvituulia Taponen, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen zorginkoop in Nederland en Finland, is op het 29e internationale IPSERA congres in Milaan uitgeroepen tot beste inzending binnen op het terrein van public procurement. IPSERA is de internationale vereniging voor onderzoek en onderwijs op het vlak van inkoopmanagement in de private en publieke sector. Het jaarlijkse internationale congres trekt academici vanuit ruim 40 landen over de gehele wereld.

Zowel in Finland als Nederland is thuiszorg gedecentraliseerd. In het paper maken Uenk en Taponen een vergelijking tussen het juridische stelsel voor thuiszorg in Finland en Nederland, en de wijze waarop gemeenten in beide landen de zorg organiseren binnen dit juridische stelsel. Opvallend is dat in beide landen een vaak een ‘open stelsel’ van contracten wordt gehanteerd (open house), hoewel dit in Finland in de wet is vastgelegd terwijl Nederlandse gemeenten van ruimte in de EU wetgeving gebruik maken die door uitspraken van het EU hof van justitie aan het daglicht kwam. Tevens is opmerkelijk dat Finse gemeenten het overgrote deel van de thuiszorg niet uitbesteden, maar zelf uitvoeren. In Nederland komt dit (nog) niet voor.

Het onderzoek maakt tevens deel uit van het proefschrift van Niels Uenk, dat hij op 6 september 2019 aan de Universiteit Utrecht verdedigt.