May, 2019

now browsing by month

 

Kennis- en praktijkdagen contracteren in het sociaal domein

Ook dit jaar was PPRC BV weer aanwezig bij de kennis en praktijkdagen ‘contracteren in het sociaal domein’ van het ministerie van VWS. Middels twee drukbezochte workshops hebben we de deelnemers op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden bij de inkoop in het sociaal domein.

Allereerst vertelde Niels Uenk meer over de stand van zaken in het land: hoe kopen de gemeenten zorg in anno 2019? En wat kunnen we verwachten voor 2020? Hierbij ging hij ook in gesprek met de deelnemers over de invloed van de inkoop op de budgettekorten van gemeenten.

Samenwerken tussen gemeenten en zorgaanbieders stond in de tweede workshop centraal. Tevens PPRC-medewerkster Madelon Wind bracht wetenschap en praktijk bij elkaar en gaf handvatten over het inzetten van relationeel inkopen. Tezamen met twee stagiairs gaf een ‘World Café’ meer inzicht in de randvoorwaarden van een succesvolle gemeente-zorgaanbieder relatie. De uitkomsten van deze sessie zullen worden verwerkt en daarna openbaar gemaakt.