December, 2018

now browsing by month

 

WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen van resultaten verbiedt, heeft dit weinig zin als gemeenten bij de toewijzing van zorg ook de uren inzet ‘vast zetten’. Binnenlands Bestuur publiceerde een kort essay van PPRC-onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind waarin zij betogen dat de uitspraak het voor gemeenten lastig maakt om de doelstellingen van de decentralisaties te bereiken. De uitvoering van sociale zorgdiensten wordt met deze uitspraken terug in de tijd gezet. Zie het hele essay hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/wmo-en-jeugdhulp-terug-in-de-tijd-gezet.9601307.lynkx

Zie de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241&showbutton=true&keyword=wmo

PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijft verschillende modellen van opdrachtgeverschap die door Nederlandse gemeenten worden gehanteerd voor het inkopen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015, en individuele jeugdhulpvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Vanuit een Agency-theory perspectief beschrijft het paper voor elk van de modellen de kansen voor opportunistisch gedrag door zorgaanbieders.