May, 2018

now browsing by month

 

Jan Telgen over aanbestedingen Wmo en jeugdhulp

In gesprek met Zorgvisie bespreekt prof. dr. Jan Telgen aanbestedingen in het sociale domein. Volgens Telgen is het niet nodig om zorg uit het sociale domein via aanbestedingen te regelen: ”Gemeenten gebruiken nu vaak bestuurlijk aanbesteden of het Zeeuws model om tot contracten te komen, waarbij gemeentes voorwaarden opstellen waar aanbieders aan moeten voldoen”. De cliënt kan vervolgens kiezen uit de geselecteerde aanbieders. Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie uit 2016 is aanbesteden niet meer nodig, zolang de cliënt een aanbieder kiest. Dit lijkt echter nog onbekend te zijn bij politici in Den Haag en bij gemeentes.

PPRC onderzocht ruim 4000 Wmo- en jeugdzorgcontracten. Bij 20 procent werd daarbij de open house-methode gehanteerd. Het overgrote gedeelte van de contracten die wel door aanbestedingen werden gesloten resulteerden in dezelfde contracten als de open-house contracten.

Na 31 jaar neemt prof. dr. Jan Telgen afscheid van de Universiteit Twente. Op 25 mei zal de hoogleraar tijdens zijn afscheidscollege ingaan op de uitdagingen en mogelijkheden bij het inzetten van overheidsinkopen voor sociale doelen. Ook zal hij stil staan bij de geschiktheid van het aanbestedingsinstrument binnen de Wmo en jeugdhulp.