February, 2018

now browsing by month

 

Masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

Recentelijk organiseerde PPRC-onderzoeker mr. Willem Janssen in samenwerking met mr. dr. Martijn Nolen (UU) de masterclass Samenwerking tussen lokale en regionale overheden aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze masterclass stond de juridische vormgeving van samenwerking tussen (semi-) publieke en/of private organisaties centraal.

In drie middagen werden vanuit verschillende disciplines de juridische en politiek-bestuurlijke vraagstukken rondom samenwerking tussen lokale en regionale overheden besproken.

Wat zijn bijvoorbeeld de juridische en bestuurskundige randvoorwaarden om samenwerking succesvol vorm te geven en hoe kan een solide samenwerking vorm krijgen in contracten? Hoe kies je de optimale rechtsvorm? En welke praktische overwegingen ten aanzien van aansprakelijkheidsrisico’s, fiscaliteit en mededingingsaspecten kunnen een rol spelen bij de keuze voor uitvoering in eigen beheer of samenwerking met andere overheden?

Benieuwd naar de volgende editie? Houd de UU website in gaten.

Voor een compleet overzicht van het programma, zie de brochure.

DVBbE8LX4AARPkT.jpg-large
(Foto: mr. Florian Theissen (dag 2) over de optimale rechtsvorm)

DViea_zXkAADr1L.jpg-large
(
Foto: drs. Dieks Boswinkel (dag 3) over de fiscale aspecten van samenwerking)

Fredo Schotanus op Aanbestedingscafé.nl over Gemeentelijke inkoopsamenwerking

In een interview met Aanbestedingscafé.nl stelt PPRC-onderzoeker Fredo Schotanus dat ‘loslaten’ een cruciale factor van een succesvolle inkoopsamenwerking tussen gemeenten is.

“Een typische Nederlandse valkuil is dat iedereen betrokken wil blijven. Iedereen wil grip hebben en meesturen. Dat is nog te doen als je met drie gemeenten samenwerkt. Maar bij een samenwerking met tien gemeenten, gaat dit ten koste van de efficiëntie. De echte voordelen van inkoopsamenwerking krijg je pas als je loslaat.”, aldus Schotanus.

Voor het gehele interview, zie: Aanbestedingscafé.nl.

 

Elisabetta Manunza in de Staatscourant over nutteloze en nuttige juridisering

In de maandelijkse PPRC-column voor de Staatscourant bespreekt prof. mr. Elisabetta Manunza het onderscheid tussen nuttige en nutteloze juridisering. Recentelijk heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de vraag of er bij een ruimtelijk plan of omgevingsvergunning zogenoemde schaarse publieke rechten worden verdeeld waarop aanbestedingsverplichtingen van toepassing kunnen zijn.

Wat wel eens als juridisering is aangeduid, is dus niet altijd het gevolg van te veel regels maar ook juist vaak het gemis daaraan. Het betreft gevallen waarin de wetgever of het uitvoerend bestuur tekortschiet, en burgers of ondernemingen zich tot de rechter wenden om van de overheid op te eisen dat zij bij de toekenning van rechten niet discrimineert door een transparante aanbesteding te houden.

Voor de gehele column, zie de website van de Staatscourant.

 

Het thema van deze column komt ook aan bod tijdens het aanstaande Aanbestedingsrechtcongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen. De tweede editie van dit congres zal op woensdag 11 april plaatsvinden onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.