November, 2016

now browsing by month

 

Prof. mr. Elisabetta Manunza gesproken op Deloitte congres Jaarrekening Gemeenten en provincies 2016

Woensdag 9 november jl. heeft Elisabetta Manunza gesproken op het landelijk congres Jaarrekening Gemeenten en provincies 2016, georganiseerd door Deloitte. Doel van het congres was het geven van een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op de jaarrekening. In haar bijdrage getiteld “Enkele observaties naar aanleiding van het nieuwe juridische aanbestedingskader” confronteerde Elisabetta de deelnemers aan de hand van prikkelende stellingen met de betrekkelijke betekenis van de rechtmatigheidstoets bij aanbestedingen.

Certificaatuitreiking opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

Op dinsdag 8 november 2016 heeft de feestelijke diploma-uitreiking van de opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk van het voorjaar 2016 plaatsgevonden. Het PPRC feliciteert graag alle cursisten met het succesvol afronden van de opleiding! Op de uitreiking gaf Siep Eilander (Directeur Inkoopbeleid – Nationale Politie) een key-note speech en benadrukte het belang van opleidingen die rekening houden met zowel doelmatigheid als rechtmatigheid.

De inschrijving voor de volgende opleiding (start: 6 maart 2017) is ook alweer geopend! Klik hier voor meer informatie.

unnamed img_1714

Prof. mr. Elisabetta Manunza spreker bij bijeenkomst NVvA en VvM

Op vrijdag 7 oktober jl. heeft prof. mr. Elisabetta Manunza samen met professor Laura Parret (Hoogleraar Staatssteun in de Europese rechtsorde, Universiteit Utrecht, tevens partner EU & Competition bij Houthoff Buruma) gesproken op de gezamenlijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Enkele actuele aspecten van de relatie tussen aanbestedingsrecht en mededingingsrecht’. Andere sprekers waren Sarah Beeston, partner bij Van Doorne, Michiel Denkers van de ACM en Antonion Capobianco van de OECD. Denkers en Capobianco focusten voornamelijk op het gedrag van economische actoren.

Manunza en Parret verschoven de focus naar het gedrag van aanbestedende diensten. Zij bespaken het thema: ‘Aanbestedings- en mededingingsregelgeving ter bevordering en/of ter belemmering van de Europa 2020 strategie’, en lieten zien dat mededingings- en aanbestedingsregels niet parallel aan elkaar lopen met betrekking tot de doelen van de Europa 2020 strategie.

Elisabetta’s bijdrage, getiteld “Achieving smart, sustainable and inclusive growth through public procurement?”, kan hier worden nagelezen.