October, 2016

now browsing by month

 

Prof. mr. Elisabetta Manunza uitgenodigd voor rondetafelgesprek Tweede Kamer

Prof. mr. Elisabetta Manunza is uitgenodigd voor een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer met als onderwerp “Aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief”. Het PPRC heeft eerder, in 2015, over het inbesteden van deze scanwerkzaamheden een rapport uitgebracht. Dit onderzoek is in augustus 2015 in de Tweede Kamer besproken.

Vorig jaar is Elisabetta Manunza al eerder uitgenodigd bij een rondetafelgesprek, met als onderwerp de MKB-problematiek. Van de aanbevelingen die zij destijds heeft gedaan zijn er vier door de tweede kamer overgenomen.

Symposium Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg: een jaar verder

Op 27 oktober heeft het symposium “Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg” plaatsgevonden. Hierop is het onderzoek dat door PPRC in samenwerking met I&O Research naar gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg is gedaan, in opdracht van de Transitiecommissie Sociaal Domein, gepubliceerd.

Het volledige rapport naar aanleiding van dit onderzoek kan hier gevonden worden.

img_2506 img_5543 img_5550 img_2517

Artikel Binnenlands Bestuur n.a.v. onderzoek PPRC

“In gemeenten die wijkgericht contracteren, neemt de zelfredzaamheid van inwoners veel meer toe dan in gemeenten die voor andere inkoop- en bekostigingsmodellen hebben gekozen. De tevredenheid is er het minst afgenomen.” Dit blijkt uit onderzoek van PPRC en I&O Research, waarover op 20 oktober een artikel gepubliceerd in Binnenlands Bestuur. Het onderzoek naar gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg werd uitgevoerd voor de transitiecommissie Sociaal Domein.

Lees het volledige artikel: Inkoopmodel WMO bepaalt tevredenheid..

PPRC-bijdrage Sdu-congres

Op 6 oktober 2016 leverde het PPRC een substantiële bijdrage aan het Sdu-congres ‘grip op uw aanbestedingen’.

Onder leiding van Gerrieke Bouwman, als dagvoorzitter, werden tijdens dit congres diverse actuele onderwerpen rondom aanbesteden behandeld. Het thema van deze dag, die werd gevuld met presentaties, workshops en een debat,  werd interdisciplinair belicht en bevatte een afwisselende mix van juridische-  en inkoop-technische aspecten.

Als eerste spreker van de dag startte Jan Telgen met een presentatie over gunningscriteria en methodieken. Aan de hand van sprekende voorbeelden, waarbij de deelnemers werden uitgedaagd mee te denken, toonde hij hoe de huidige regels ruimte laten voor zowel aanbesteders als inschrijvers om de aanbesteding te sturen of invloed daarop uit te oefenen. Ook ging hij in op de (on)doelmatigheid van relatief beoordelen. Zo passeerden een aantal belangrijke aspecten van de gunningsfase de revue.

Fredo Schotanus en Niels Uenk waren beide gevraagd een workshop te leiden. Fredo Schotanus liet in een praktische workshop zien hoe met het juiste gebruik van gunningscriteria, gunningsmethoden en een methode voor het bepalen van gewichten (AHP) een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van de doelstellingen van aanbestedende diensten. Ook werd toegelicht welke gunningsmethodiek welk effect heeft en wanneer aansluit op de inkoopbehoeften.

De workshop van Niels Uenk richtte zich op aanbesteden in het sociaal domein. Niels bracht aan de hand van zijn onderzoek naar aanbestedingen in het sociaal domein in beeld welke praktijken trends en ontwikkeling op dit terrein plaatsvinden. Zo toonde hij met interessante cijfers op welke wijze gemeenten vanaf 2015 de zorg in het sociaal domein hebben ingekocht. Ook ging hij daarbij in op de rol van innovatie bij de gehanteerde inkoopmodellen van gemeenten en de ontwikkelingen rondom resultaatgericht inkopen, zowel vanuit inkoop-technisch- als juridisch perspectief.

De dag werd afgesloten met een debat over ‘bestuurlijk aanbesteden’, een veelgebruikte én bediscussieerde inkoopmethode in het sociaal domein. Onder de experts die het debat aangingen ook Jan Telgen en Niels Uenk.

Aanmelding opleiding Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk voorjaar 2017 geopend

Terwijl de opleiding Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk van dit najaar alweer enige tijd van start is, is de aanmelding voor het komende voorjaar weer geopend!

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk is een specialisatieopleiding voor professionals, met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap. In dit executive programma leert u meer over de juridische aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen. In de komende editie ligt de focus op de nieuwe Aanbestedingswet 2016 en de nieuwe Gids Proportionaliteit in het licht van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en jurisprudentie.

  • Start: maandag 6 maart 2017
  • Locatie: Universiteit Utrecht
  • Kosten: € 2875,00 (inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties)

Meer informatie en de mogelijkheid om zich aan te melden vindt u op de website.