May, 2016

now browsing by month

 

Inschrijving najaar ”specialisatieopleiding: Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” van start!

Er kan weer ingeschreven worden voor de volgende opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk! Deze zal plaatsvinden van september tot en met december 2016. De opleiding bestaat uit 9 dagdelen met casuïstiek, theorie, interactie en een afsluitend examen.

Met de Aanbestedingswet 2016, het ARW 2016 en de herziene Gids proportionaliteit zijn vele nieuwe regels ingevoerd die de aanbestedingspraktijk ingrijpend zullen veranderen. Tijdens de opleiding zal in worden gegaan op deze gewijzigde documenten met in het licht van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en jurisprudentie.

Deze specialisatieopleiding met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de universiteit, heeft tot doel kennis van die onderdelen van het aanbestedingsrecht bij te brengen die noodzakelijk is om op de meest doelmatige en correcte wijze te kunnen inkopen.

Data: maandag 12 en 26 september, 3 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november, 12 en 19 december van 14:00 – 17:30.

Voor meer informatie, zie: Brochure Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk – Najaar 2016

U kunt zich online aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen: Inschrijven Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk.

Ir. Niels Uenk spreker bij Divosa bijeenkomst over goed opdrachtgeverschap

Op 8 april jl. heeft een Divosa een bijeenkomst georganiseerd voor professionals die zich binnen hun gemeente bezighouden met inkoop in het sociaal domein. PPRC-onderzoeker Niels Uenk heeft hierbij gesproken over modellen van goed opdrachtgeverschap en de gemeente als opdrachtgever.

Niels schreef hierover eerder (februari 2016) een artikel in Sociaal Bestek: De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Prof. mr. Elisabetta Manunza geïnterviewd voor Trouw en Leeuwarder Courant

“Overheden kunnen publieke belangen doelmatiger realiseren als er meer partijen nadenken over kansen en risico’s, en mogelijke innovatieve oplossingen voor overheidsprojecten.”

Prof. mr. Elisabetta Manunza is deze maand geïnterviewd door de Trouw over de bezwaren omtrent de aanbestedingen bij het zogenaamde “Wallenproject”, een miljoenendeal met vastgoedfirma Syntrus Achmea in Amsterdam. Lees hier het hele artikel: Wallenproject stuit op bezwaren, en het vervolg op pagina 17: Opschonen van de Wallen met hulp van commerciële investeerder. (Trouw, 12 mei)

Prof. mr. Manunza is deze week tevens geïnterviewd in de Leeuwarder Courant over de vele fouten die door gemeente Leeuwarden zijn gemaakt bij aanbestedingen. Lees hier: Leeuwarden stapelt fout op fout – groot en klein (Leeuwarder Courant, 14 mei).

 

Uitsluiten bij aanbesteden: ook ter bescherming van mensenrechten?

Recentelijk vond een Tweede Kamerdebat plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt, hetgeen nog steeds veel blijkt plaats te vinden. Met precies hetzelfde cv wordt bijvoorbeeld een autochtone Nederlander veel vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan iemand met een migrantenachtergrond. Gelijke kansen op onze arbeidsmarkt zijn daarmee nog ver te zoeken, volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er gaan stemmen op om dergelijke situaties – die als ‘mensenrechtenschending’ zijn te kwalificeren (het gaat om de schending van een grondrecht) – ook via het aanbestedingsrecht aan te pakken door de ondernemingen die zich hieraan schuldig maken van overheidsopdrachten uit te sluiten. Deze bijdrage gaat in op de vraag in hoeverre de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU het mogelijk maakt om inschrijvers op grond van bepaalde misdragingen, die als mensenrechtenschending kunnen worden aangemerkt, te sanctioneren met uitsluiting van een overheidsopdracht.

Hoewel bij mensenrechtenschendingen vaak gedacht zal worden aan misstanden die buiten Europa plaatsvinden, hoeft dit dus niet altijd het geval te zijn. Bovendien kunnen bij schendingen buiten Europa wel Europese ondernemingen betrokken zijn. Zo kan worden gedacht aan de mensenrechtenschendingen bij de bouw van het stadion in Qatar voor het wereldkampioenschap voetbal 2022. Hier werd ook onderzoek gedaan naar eventuele betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de uitbuiting en mishandeling van de voornamelijk Nepalese contractwerkers.

Achtereenvolgens wordt in het artikel ingegaan op enkele knelpunten rondom het beschermen van mensenrechten, de veranderende doelstellingen van de aanbestedingsrichtlijnen en met name de toegenomen aandacht voor mensenrechten en ander sociale overwegingen. Daarna wordt het uitsluitingssysteem behandeld en wordt bezien welke ruimte er is – in de uitsluitingsgronden zelf, maar ook daarbuiten (het opnemen van aanvullende uitsluitingsgronden) – om inschrijvers op een overheidsopdracht uit te sluiten vanwege een mensenrechtenschending.

Het gehele artikel is te lezen via Tijdschrift voor Bouwrecht, klik hier.

Interview Prof. Mr. Elisabetta Manunza in de Telegraaf

Elisabetta Manunza is 16 april geïnterviewd voor de Telegraaf over de verhuur van panden voor de opvang van vluchtelingen. Bij deze verhuur worden mogelijk aanbestedingsregels geschonden. In een mededeling van de Europese Commissie over juridische aspecten rond de asielcrisis staat dat de overheid niet een opdracht mag gunnen aan een favoriete ondernemer, tenzij dit de enige is die haastwerk goed kan uitvoeren.

“Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betaalt zich blauw aan de huur van vakantieparken en lege kantoren voor de opvang van vluchtelingen. Een select aantal ondernemers verdient daar flink aan, terwijl anderen door de overheidsdienst buiten de deur worden gehouden. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf naar de eigenaren van accommodaties waar vluchtelingen worden ondergebracht. Volgens hoogleraar Europees aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza worden bij de verhuur mogelijk aanbestedingsregels overtreden.”

Lees verder via: Telegraaf.nl