January, 2016

now browsing by month

 

Naar een nieuwe balans tussen markt en overheid

Na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid klagen mkb’ers nog altijd over vermeende oneerlijke concurrentie door overheden. Marktactiviteiten van gemeenten worden per besluit aangemerkt als activiteiten die ‘plaatsvinden in het kader van het algemeen belang’. Maar het zou niet vanzelfsprekend moeten zijn dat overheden marktactiviteiten verrichten. Willem Janssen en Ali Mohammad pleiten voor een ‘nee-tenzij’-principe dat overheden verplicht een voorafgaande marktconsultatie uit te voeren om te toetsen of inmenging in de markt of een inbesteding wel noodzakelijk en proportioneel is.

Deze week in het Nederlands Juristenblad

Niels Uenk geïnterviewd voor KRO-NCRV De Monitor

PPRC-onderzoeker Niels Uenk is geïnterviewd om te reflecteren vanuit zijn onderzoek op misstanden bij de uitvoering van Wmo-keukentafelgesprekken. De Tv-uitzending is op 17 januari, het dossier is te volgen op de website van de monitor. Op 21 december 2015 verscheen in het dossier ook het interview: “Onderzoeker: ‘Risico’s op verstrengeling van belangen tijdens keukentafelgesprek‘”

“Voor ons onderzoek Zorg in de gemeente nemen we contact op met wetenschapper Niels Uenk, aangesloten bij Het Public Procurement Research Centre (PPRC) is een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. Hij doet momenteel promotieonderzoek naar gemeentelijk opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Daarvoor onderzoekt hij de WMO-contracten die gemeentes hebben afgesloten in het kader van de decentralisatie. Die contracten verschillen onderling sterk, zo blijkt al snel uit het gesprek met Uenk. En dat kan ook gevolgen hebben voor de keukentafelgesprekken. In de ene gemeente zal het gesprek gevoerd worden door een sociaal wijkteam en in de andere gemeente door iemand van het welzijnswerk of door een ambtenaar van de gemeente. Of dus door een zorgaanbieder.” Meer lezen kan hier.

5 trends voor publieke inkoop in 2016

Het is een bewogen jaar geweest voor inkopers in de publieke sector. De evaluatie van de Aanbestedingswet 2012, de aanstaande implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, maar ook verschillende integriteitsschandalen hebben de revue gepasseerd. De vraag die rest is: “Welke trends staan publieke inkopers te wachten in 2016?”. Dat vroeg AanbestedingsCafe.nl aan Willem Janssen, promovendus Internationaal en Europees aanbestedingsrecht bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht en Twente.

Lees het interview hier.