June, 2015

now browsing by month

 

Prof. mr. Elisabetta Manunza in gesprek over inbesteding Scanstraat in de Telegraaf (26 jun 2015)

Rel om scantraat krijgt een staartje. Tweede Kamer legt omstreden levering stil.

‘’Het is niet bevorderlijk voor de aanbestedingsmarkt dat ministers een advies van een door henzelf in het leven geroepen commissie niet serieus neemt’’, zegt professor Europees aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza van de Universiteit Utrecht.

Klik hier om verder te lezen.

 

Prof. dr. Jan Telgen & Ir. Niels Uenk – Waar blijft de innovatie?

Innovatie in de zorg maakt de meeste kans als gemeenten voor populatiegebonden bekostiging kiezen. Zo verdwijnt de perverse prikkel bij aanbieders om zo veel mogelijk zorg te leveren. Alleen: slechts een minderheid van de gemeenten doet het.

Klik hier om verder te lezen.

Jaarverslag 2014

Hierbij treft u het jaarverslag van het Public Procurement Research Centre (PPRC) over het jaar 2014. Het PPRC is een onderzoekscentrum van de Universiteit Utrecht – leerstoel Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht (prof. mr. Elisabetta Manunza) en de Universiteit Twente – leerstoel Inkoopmanagement voor de publieke sector (prof. dr. Jan Telgen). Met zeven medewerkers die (in deeltijd) activiteiten verrichten voor het PPRC is zowel kwantitatief als kwalitatief een mooie output gerealiseerd. Dat we die output als ‘mooi’ durven kwalificeren, heeft te maken met de bijdrage aan de doelstelling van het PPRC: “bijdrage aan kennis en toepassing”.

Link: jaarverslag 2014

Prof. mr. E.R. Manunza & prof. dr. J. Telgen – Aanbestedingswet gaat weer op de schop (Deal!)

Na een paar jaar moet de Aanbestedingswet 2012 alweer worden aangepast. Een
evaluatie is onderweg en nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen krijgen hun
weerslag in de wet. Maar niet alle heil kan uit de wet zelf komen.

Klik hier om verder te lezen.