May, 2015

now browsing by month

 

Prof. dr. J. Telgen – Nieuwe wet, lekker 
onderhandelen….?

Een nieuwe Aanbestedingswet is in aantocht. Die is gebaseerd op een Europese richtlijn die onder andere bedoeld is om het allemaal wat makkelijker te maken. Een van de veranderingen betreft de gunningsprocedure door middel van onderhandelingen. Deze procedure krijgt om te beginnen een andere naam, “mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” (art. 29 Richtlijn 2014/24/EU).

Klik hier om verder te lezen.

Prof. dr. J. Telgen & Ir. Niels Uenk – Zorg op maat tegen lagere kosten vraagt vernieuwing (Deal!)

Gemeenten kopen zorg in bij professionele zorginstellingen, en moeten (mede) via inkoop vernieuwing realiseren. Slechts een minderheid van gemeenten durft de inkoop echt in te zetten als hefboom voor innovatie, zo blijkt uit recent onderzoek.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare mensen. De decentralisatie van deze taken is bedoeld om de zorg dichter bij de burger te organiseren, om zo lokaal maatwerk mogelijk te maken. Dit moet ten goede komen aan de kwaliteit én de kosten. De bezuinigingen lopen op van 11 procent in 2015 tot 25 procent in 2017.

Klik hier om verder te lezen.

Korte leergang: ‘Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein’

De korte leergang ‘Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein’ gaat in op alle fundamentele aspecten die voor gemeenten noodzakelijk zijn om de nieuwe rol van opdrachtgever in het sociaal domein op de beste wijze te (leren) vervullen, om vanuit deze rol daadwerkelijk vernieuwing en transformatie in het sociaal domein te bereiken en te borgen.

De korte leergang benadert dit onderwerp vanuit diverse relevante disciplines: zowel de economische als juridische aspecten van de organisatie en inkoop en aanbesteding van sociale dienstverlening worden belicht; met topdocenten uit universiteit, praktijk én overheid (gemeente en zorgverlening).

Klik hier voor meer informatie.

Korte leergang ‘Gunningsmethodieken: juridische en economische aspecten’ voltekend! Herhaling op 10 en 17 november 2015

De korte leergang ‘Gunningsmethodieken: juridische en economische aspecten’ is voltekend! Herhaling van deze leergang zal zijn op 10 en 17 november 2015.

Klik hier voor meer informatie.

Ir. Niels Uenk en ir. Wouter Lohmann – Clusteren leidt tot grote problemen; splits liever

De afgelopen jaren komen steeds vaker grote aanbestedingen negatief in het nieuws. Ze zijn té groot. Splits ze liever, vinden Nils Uenk en Wouter Lohmann.

Klik hier om verder te lezen.