April, 2015

now browsing by month

 

Dr.ir. Fredo Schotanus – Innovatiegericht inkopen kan op vele manieren

Den Haag – De overheid streeft ernaar jaarlijks 2,5 procent van haar inkoopbudget in te zetten voor innovatie. Aangezien zij jaarlijks voor ruim 60 miljard euro inkoopt, betekent dit een innovatiebudget van meer dan 1,5 miljard euro.

Klik hier om verder te lezen.

Dr.ir. Fredo Schotanus wint NEVI Zorg Best Healthcare Paper Award

Tijdens het IPSERA-diner op 31 maart in Amsterdam is de eerste NEVI Zorg Best Healthcare Paper Award uitgereikt. Uiteindelijk zijn er 4 healthcarepapers tijdens het IPSERA-congres ingediend en gepresenteerd. De jury, bestaandE uit prof. Dirk Jan Kamann, dr. Erik Van Raaij en Hans Bax (voorzitter NEVI Zorg), heeft unaniem besloten de award toe te kennen aan de paper “Cooperative Purchasing of Pacemakers by Dutch Hospitals: What Are the Determinants, Cost-Savings and Perceived non-monetary Benefits?”. De paper is geschreven door Precivil Carrera, Sükran Katik en Fredo Schotanus van de Universiteit van Twente.

Klik hier om verder te lezen.

Prof. mr. E.R. Manunza spreekt voor het Instituut van de Nationale Veiligheid over inbesteden op 28 mei

Veiligheidsregio’s werken steeds meer op interregionaal niveau samen. Er worden aan elkaar diensten verleend, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen of aanbieden van ICT-dienstverlening, juridische ondersteuning, een gezamenlijke frontoffice of het aanbieden van oefencentra. Een goede ontwikkeling, maar wel een met de nodige haken en ogen. Want er zijn ook marktpartijen die deze verschillende vormen van dienstverlening die veiligheidsregio’s elkaar onderling aanbieden, kunnen uitvoeren.

Om deze marktpartijen te beschermen is er specifieke wetgeving ontwikkeld, inbesteden . Overheden, waaronder de veiligheidsregio’s, hebben hiermee te maken. Maar wanneer is er nu sprake van inbesteden en wanneer niet? Een ingewikkelde materie waar het nodige over te zeggen is.

Daarom organiseert het FLIB (Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer Nederland) in samenwerking met het netwerk ICT van Brandweer Nederland een seminar/webinar. Professor mr. Elisabetta Manunza, deskundige op dit terrein en werkzaam bij de Universiteit Utrecht, houdt op deze dag twee sessies over dit onderwerp. Om iedereen die geïnteresseerd is te laten delen in haar visie, kennis  en ervaring zal deze dag tevens middels een interactieve livestream (webinar) via internet te volgen zijn.

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Prof. dr. J. Telgen en prof. mr. E.R. Manunza – Staatssteun bij verkoop vastgoed van het Rijk?

De minister heeft het verzoek vanuit het parlement gekregen om bij de verkoop rekening te houden met maatschappelijke overwegingen en niet alleen de prijs bepalend te laten zijn. Dat is een concept dat in het aanbestedingsrecht onder emvi bekend staat: andere criteria dan alleen prijs mee laten tellen. In het aanbestedingsrecht is het stellen van sociale en duurzame criteria door de overheid niet alleen mogelijk, maar zelfs onder omstandigheden vereist.

Klik hier om verder te lezen.

Inschrijving najaar ”specialisatieopleiding: Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” van start!

Gedurende deze opleiding in het najaar zal er stil worden gestaan bij de kennis van het aanbestedingsrecht en bij het leren om doelmatig en correct in te kopen. Dit zal geschiedden vanuit belangen inkoper én bestuurder; doelmatigheid vs. rechtmatigheid en wordt gegeven door topdocenten uit advocatuur, bedrijfsleven en universiteit. De opleiding bestaat uit 9 dagdelen met casuïstiek, theorie, interactie en een afsluitend examen.

In 2015 extra aandacht voor: nieuwe EU aanbestedingsrichtlijnen; systeem van uitsluitingsgronden; BVP en gunningscriteria en -systemen; Past én Present Performance in de verschillende fasen van de procedure; duurzaamheidsaspecten en aspecten gerelateerd aan de decentralisatie van het sociaal domein.

Data: maandag 14 en 21 september, 5 en 12 oktober, (dinsdag!) 3, maandag, 9, 16 en 30 november en 14 december 2015 van 13.00 – 16.30 uur

Klik hier voor meer informatie