December, 2014

now browsing by month

 

Meer dialoog tussen overheid en markt

Artikel in Public Mission ‘Beste dienstverleners van 2014’ over een rondetafelgesprek met ex-directeur Inkoop Rijk Siep Eilander, hoogleraar Elisabetta Manunza, de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram, Marieke van Putten (Economische Zaken), Tjeerd Roozendaal (gemeente Amsterdam) en twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Arno Seinstra en Harry ter Braak.

Link: Rondetafel over professionalisering aanbestedingen en inkoop. Meer dialoog tussen overheid en markt

Willem Janssen in Utrecht Law Review

PPRC-onderzoeker Willem Janssen heeft een artikel gepubliceerd met de titel: ‘The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More Coherent Approach?‘. Het artikel bespreekt de codificatie van de institutionele en non-institutionele uitzonderingen op het aanbestedingsrecht in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De regulerings- en handhavingsproblemen van deze uitzonderingen worden daarnaast in een breder kader geplaatst door regulering van de ‘make-or-buy decision’ te bespreken aan de hand van voorbeelden uit Nederland en de VS.

Link: The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law

Nieuwe procedure in Europese richtlijn

De nieuwe Europese richtlijn biedt meer ruimte voor toepassing van conditioneel aanbesteden: het toepassen van voorwaarden (condities) op de onderlinge gunning van percelen van een opdracht. In dit artikel legt Niels Uenk uit hoe deze techniek – die in private sector breed wordt toegepast- werkt, en welke meerwaarde conditioneel aanbesteden heeft voor de Nederlandse publieke sector.

Link: Nieuwe procedure in Europese richtlijn