March, 2014

now browsing by month

 

Artikel: Oma’s veilen – de nuance voorbij

Jan Telgen en Niels Uenk reageren in Zorgvisie op een artikel in de Volkskrant over de toepassing van een veilingmechanisme voor de inkoop van thuiszorg. Link:  Oma’s veilen – de nuance voorbij 

Artikel: ‘Strategisch inschrijven: wanneer mag het écht niet?’

Artikel in de januari/februari editie van Deal! waarin de auteurs situaties beschrijven waar strategisch inschrijven juridisch niet geoorloofd is. Ook wordt een stroomschema gepresenteerd aan de hand waarvan bepaald kan worden of een strategische inschrijving in beginsel toegestaan is. Link: Strategisch inschrijven: wanneer mag het écht niet?

Overheid steeds meer concurrent van bedrijf (FD)

De overheid neemt steeds meer ruimte in ten koste van de markt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zegt hoogleraar Internationaal en Europees aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza in het Financieele Dagblad van 26 februari 2014. Link: Overheid steeds meer concurrent van bedrijf