December, 2013

now browsing by month

 

Artikel ‘Rechtsbescherming voor Inschrijvers’

Artikel in de december-editie van Deal! naar aanleiding van een PPRC onderzoek waarin aanbestedingen van uitzendwerk geanalyseerd zijn. Link: Rechtsbescherming voor Inschrijvers